Hus PLC Senast ändrad 2011-03-07

Login


LabelStatusComment
Mc_MVentil1Minne för Motorventil
Mc_SCPump0Minne för solcirkulationspump
Mc_VPump1Minne för Värmepump
reset_vp0Reset Värmepump
SCMotion3659Minuter för att motionera Cirkulationspumpen. Så den inte fastnar
RadCmd43.8°Begärd radiator temperatur
StartUteTemp=14014.0°Kurva1 Start temperatur för att värme behövs
HysteresCpump=303.0°Skillnad mellan innetemperaturen högsta och lägsta värde
HysteresVpump=303.0°Skillnad mellan Värmepumpens högsta och lägsta värde
HysteresReset=101.0°Hur lång tid reset pausar
SetVärmePump=43043.0°Bör värde för värmepumpen
ResetVPump=41030.0°Bör värde för ResetVPump
ManSCPump=00Manuell körning av CPump solfångaren
MinuterMotion=57200Antal minuter till att köra cirkulationspumpen
MinTimePowerchange=303.0°Minsta tid för power ändring
SCPump0Solpanel cirkulations pump
VPump1Värmepump
VCPump0Värmepump cirkulations pump
MVentil0Motorventil för att välja Hel eller halv acktank
Solpanel-2.7°Temp solpanel
TankTopp44.7°Temp tankToppen
UteTemp-3.6°Temp ute
TankBotten44.4°tankBotten
TillTank27.9°Temp tilltank

Körtiden = 0.007703 S